Till startsida
Webbkarta

Stöttande förskollärare viktiga för flerspråkiga barn

Nyhet: 2012-09-04

Vart femte barn i förskolan har ett annat modersmål än svenska. Lärarledda aktiviteter med de yngsta och ett medvetet arbetssätt med sikte på språklig utveckling kan betyda mycket för de flerspråkiga barnen. Det visar en studie vid Göteborgs universitet.

Ett medvetet arbetssätt i lärarledda gruppaktiviteter som måltider, sångsamlingar och sagostunder är viktigt för barns kommunikation. Barn sinsemellan använder sig av erfarenheter från samspel med lärare i sin lek. Barn stöttar också varandra i utvecklingen av sin lek.

Språkligt och fysiskt

- Imitation och upprepade handlingar möjliggör de flerspråkiga barnens språkliga och fysiska deltagande. Förskolans lärandemiljö hjälper barnen att socialiseras in i att kommunicera på svenska genom deltagande i varierade aktiviteter, säger Anne Kultti.
Hon har i sin studie granskat vilka förutsättningar för lärande och utveckling som råder för flerspråkiga barn i förskolan. I sin studie har hon analyserat ett 50-tal timmars videofilm där de tvååriga förskolebarnen står i fokus, från åtta förskolor. Både de lärarledda aktiviteterna och de barninitierade lekarna då flera barn deltar har dokumenterats.

Sämre förutsättningar

- Barnen kommunicerar på olika sätt om olika innehåll beroende på möjlighet, sammanhang och egna erfarenheter, säger Anne Kultti.
Svenska är det gemensamma språk man kommunicerar på inom förskolan. Elever med annat modersmål än svenska får enligt en rapport från Skolinspektionen (2010) sämre förutsättningar att nå de nationella målen i grundskolan än elever med svenska som modersmål. Det gör frågan om villkoren för de flerspråkiga barnen att tillägna sig språkkunskaper på utbildningssystemets första trappsteg högaktuell.

Läs avhandlingen >>

För mer information: kontakta Anne Kultti, anne.kultti@ped.gu.se, 031- 7862374.
Anne Kultti lägger fram sin avhandling Flerspråkiga barn i förskolan: Villkor för deltagande och lärande vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet.
Disputationen sker fredag 7 september, kl 13.15 i Margaretha Huitfeldts Auditorium, Pedagogen hus C, Läroverksgatan 5.
 

AV:

SNABBVAL

Kontaktinformation

Torsten Arpi, kommunikatör

Besöksadress:
Västra Hamngatan 25, Göteborg

Telefon:
031-7862161, 0768-581187

Fax:
031-7862242

Till sidans topp