Till startsida

Anne Kultti: Flerspråkiga barn i förskolan: Villkor för deltagande och lärande

Disputation

Avhandling för filosofie doktorsexamen vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten, institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande.

Opponent:
Professor Annica Löfdahl, Estetisk-filosofiska fakulteten, Karlstads universitet

Betygsnämnd:
Professor Mikael Alexandersson, Högskolan i Halmstad
Docent Malin Broberg, Göteborgs universitet
Docent Johannes Lunneblad, Göteborgs universitet

Datum: 2012-09-07

Tid: 13:15

Kategorier: Pedagogik och didaktik

Arrangör: Inst för pedagogik, kommunikation och lärande

Plats: Margaretha Huitfeldts Auditorium, Hus C, Läroverksgatan 5

Evenemangslänk: Läs mer om Anne Kultti: Flerspråkiga barn i förskolan: Villkor för deltagande och lärande

SNABBVAL

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta